Zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń na Sprinterskie MP zakończone. Zapraszamy do udziału w biegach towarzyszących.

Formularz imienny na bieg sztafetowy

LISTA ZGŁOSZONYCH SZTAFET stan na 3.06 na godz. 22:00

LISTA SZTAFET IMIENNA

OSTATECZNA LISTA ZGŁOSZONYCH NA SPRINT

BIEG INDYWIDUALNY

Zgłoszenia przez formularz elektroniczny dostępny na stronie PZOS do dnia 27.05.2018

 

BIEG SZTAFETOWY

Zgłoszenia ilościowe sztafet w kategoriach do dnia 27.05.2018 drogą mailową na adres kontakt@bno.szczecin.pl.

Składy imienne sztafet na formularzu organizatora do dnia 5.06.2018.